Bliv frivillig i Haderslev Svømmeklub 

Vi mangler

  • Breddeudvalg/Svømmeskolen Frivillige som vil være med i klubbens breddeudvalg. Breddeudvalget har fokus på svømmeskolen og motionsafdelingen. Gerne modne og ansvarlige voksne, som er villige til at være med til at stå for den daglige drift i motionsafdelingen. Der er rigtig mange spændende udviklingsopgaver som venter på at blive løst. Som for eksempel en bedre opfølgning på de nuværende motionshold, udvikling af aqua-fitness, familiesvømning og lignende. 

  • Fitnessudvalg. Frivillige som medvirker til driften og undervisning
  • Sponsorudvalg - Frivillige som vil hjælpe til med at organisere vores sponsorarbejde. Særligt frivillige som kan være med til at udvikle vores tilbud til sponsorer.
  • It-kyndige som vil hjælpe vores webmaster med at vedligeholde og opdatere vores hjemmeside.
  • Stævneudvalg - Frivillige som vil være med til at planlægge/tilrettelægge alle vores interne stævner. Disse stævner er meget vigtige i forhold til klubbens økonomi
  • Kommunikationsudvalget - frivillige som vil være med til at udvikle klubbens tilstedeværelse på hjemmesiden og relevante sociale medier - fortælle de gode historier - sikre at informationer er relevante og opdaterede samt deltage i den eksterne kommunikation med medlemmer, pressen, offentligheden og øvrige interessenter
  • Officials - Vi vil gerne udvide vores gruppe af frivillige som har uddannelsen som tidtager, vendedommer, måldommer, banedommer eller starter, og som kan medvirke ved afvikling af stævner på hjemme- og udebane.
  • Andre - Kan du se, at særligt dine kompetencer kan benyttes til at styrke og udvikle en del af klubbens arbejde, så er der ingen grund til at holde sig tilbage. I svømmeskolen har vi periodevis brug for hjælp i hallen. For eksempel i ugerne omkring opstart efter sommerferien.
Haderslev Svømmeklub er en stor forening/klub i Haderslev Kommune. Vi har et højt aktivitetsniveau. Aktiviteterne omfatter mange varierede opgaver, fra de praktiske opgaver i forbindelse med vores daglige drift og til helt specifikke opgaver i forbindelse med enkeltstående aktiviteter og stævneafvikling.

Vi har en grundholdning, der siger det skal være sjovt at hjælpe til i klubben. 

Klubben baseres grundlæggende på frivilligt arbejde. Klubbens eksistens og ikke mindst udvikling er derfor afhængig af vores mange og ihærdige frivillige. Der er plads til at være aktiv på alle niveauer, og med mulighed for at udnytte og udvikle mange forskellige kompetencer. Har du lyst til at være med i det fællesskab, så send en mail via dette link:
Hold i dag

Instagram

Sponsorer