HSK-Fitness

HSK-Fitness er en afdeling af Haderslev Svømmeklub og klubben har en vision, som i den meget korte version kan udtrykkes ved: ”Haderslev Svømmeklub - sundhed, glæde og udvikling”

Vi ønsker at hjælpe svømmeklubbens medlemmer til at få et sundere liv og et øget velvære, og derved være med til at forbedre medlemmernes livsstil og levevilkår.

Alle kan købe et medlemskab af HSK-Fitness - også selvom du ikke er svømmer. Vi kalder det HSK-Fitness for alle!

HSK-Fitness er beliggende i Haderslevhallen, Clausensvej 1, 6100 Haderslev.

HSK Fitness har åbent HELE ÅRET. Sæsonen slutter 31/07. Ny sæson pr. 01/08

Der er kun adgang med gyldigt nøglekort.  

Nøglekort kan afhentes efter tilmelding. Efter indmeldelse kontakt da receptionen telefonisk i deres åbningstider i UC Syd Lembckesvej 7B, 6100 Haderslev - Du skal beregne op til 4 hverdage fra bestilling af kort til afhentning er muligt.

Telefon: 7266 2000 - husk at bede om afdelingen i Haderslev
Åbningstider - telefonisk og for personlig henvendelse: 
Mandag-fredag 8.00-14.00
Lørdag-søndag: Lukket
 

Medbring din indmeldelse ved afhentning af Nøglekort

Det er ikke tilladt at lukke personer uden medlemskab ind til træning. Det betragtes som misbrug af dit medlemskab.

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre. Ændringer i persondata som navn, adresse, bank og kontonummer skal meddeles Haderslev Svømmeklub ved at du opdaterer din profil på klubbens hjemmeside www.haderslevsvommeklub.dk 

Tilmeldingen er gældende indtil 1/8 .Det er muligt at dele betalingen over 2 rater ved tilmelding før 1/12. (2. rate forfalder 1/12)

BEMÆRK! der kan trænes alle dage fra kl. 05:00 til 23:00 

Har du spørgsmål til HSK-Fitness så kontakt os gerne på E-mail: Kontakt HSK fitness 

Dog holder Fitnessudvalget sommerferie i juli måned, så der kan ikke forventes svar på hverken Mail, Facebook, Instagram, Messenger eller andre kontaktmuligheder i denne periode.

Medlemskort   

Mister eller beskadiger et medlem sit nøglekort, skal man kontakte Receptionen ved UC-Syd Haderslev, for at få udstedt et nyt.

Bindingsperiode 

Aftalen er bindende for den valgte periode. Der kan ikke betales månedsvis

Pause i medlemskab 

Du kan ikke stille dit medlemskab i bero. Du bliver automatisk udmeldt pr. 31/7, hvis du ikke fornyer dit medlemskab inden denne dato

Umyndige medlemmer 

For medlemmer under 18 år, foregår al træning under forældrenes/værges ansvar. Medlemmer under 15 år må kun træne i tilstedeværelse af en voksen.

HSK-Fitness bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri og tingskade. Så opbevar værdigenstande, hvor du kan se dem eller lad dem blive hjemme.

Doping

HSK-Fitness er naturligvis medlem af Anti-Doping Danmark. Det betyder, at et medlem af HSK-Fitness er forpligtet til at lade sig teste for doping. Nægter et medlem at lade sig teste, - uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning. En positiv prøve medfører en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle centre, der er tilknyttet Anti-Doping Danmark. Se i øvrigt klubbens alkohol- og misbrugspolitik under fanen "om klubben".


Holdbeskrivelser og Priser

Fitness og styrketræning i HSK-Fitness, kan fås til meget konkurrencedygtige priser:

 • HSK-fitness for alle Kr. 1600. -  For alle, der er interesseret i at dyrke fitness eller styrketræning
 • HSK-fitness for svømmeklubbens medlemmer (Kr. 1000,-)
  Fitness for SVØMMERE i HSK, medlemmer af TRI 2000, HS6100, Haderslev Idrætsforening og FORÆLDRE til svømmere.
  Du skal opfylde minimum ét af ovennævnte krav, for at tilmelde dig dette hold! 
 • HSK-fitness for familier (Kr. 2800,-) der udleveres 2 medlemskort
  Medlemskab for familier, dækker hele husstanden (de der bor på adressen). Børn under 15 år skal være i følge med en voksen.
 • HSK-fitness for sponsorer. Tilbud Haderslev svømmeklub har til sponsorer, om brug af fitness- og styrketræningsfaciliteterne i Haderslevhallen. I bemærkningsfeltet skrives hvilket sponsorat tilmeldingen vedrører.
 • HSK-fitness for studerende (Kr. 1150,-)
  Super tilbud til alle med et studiekort.
 • HSK-Fitness for UC-Syd (Kr. 1000,-) Et tilbud til ansatte og studerende på UC Syd Haderslev
 • HSK-fitness for Ældresagen (kr. 1250,-)Et medlemskab for medlemmer af Ældresagen.

Alle medlemmer af HSK-Fitness tilbydes 

 • Forebyggelses- og vedligeholdelsestræning
 • Gratis personligt træningsprogram, træningsvejledning og ernæringsvejledning.
 • Gratis opfølgning af træningsprogram, og opfølgende vejledning efter behov.
 • Ubegrænset fri træning i fitness inden for centerets åbningstider.
 • Træning i et sikkert miljø.

Vores instruktører er faglige kompetente, der løbende følger uddannelse på fitness- og sundhedsområdet. Vi samarbejder med UC-Syd Haderslev og har instruktører fra henholdsvis fysioterapi-, ernæring & sundheds- og idrætslærerstudiet.

Vi har desuden tilknyttet en diabetes-sygeplejerske og udbyder periodevis holdtræning for diabetesramte
I HSK-Fitness findes der løbebånd, cykler, romaskine, cross-trainer samt en mængde andre redskaber. 

Indmeldelse 

Indmeldelse foregår på klubbens hjemmeside. Ved indmeldelse sker betaling automatisk og man modtager en kvittering på mail.

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre. Ændringer i persondata som navn, adresse, bank og kontonummer skal meddeles Haderslev Svømmeklub ved at du opdaterer din profil på klubbens hjemmeside www.haderslevsvommeklub.dk 

Instruktion til træning/kost kan bestilles via opslagstavlen i HSK- fitness (den gule).Periodevis vil der være forskellige former for holdtræning - hold øje med den gule opslagstavle eller vores Facebookside "HSK Fitness" (www.facebook.com/hskfitness

Bortvisning af medlem

Misbrug af HSK-Fitness centret medfører bortvisning. Bortvisning finder sted ved at lukke personer uden medlemskab ind til træning, ved brug eller salg af muskelopbyggende eller andre ulovlige stoffer. Bortvisning finder sted ved adfærd eller handling, der strider mod klubbens ånd eller påvirker dens omdømme i stærkt negativ retning. Ved bortvisning ophører medlemskabet automatisk, og der ydes ingen tilbagebetaling af kontingent.

Ordensregler i HSK-Fitness

Ordensregler samt anvisninger fra HSK-Fitness personalet skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre.

Misbrug af medlemskabet, eller en adfærd der kan påvirke foreningens omdømme i negativ retning, medfører bortvisning. Dokumentation for medlemskab skal gives til personalet på forespørgsel.

Skift til indendørsfodtøj inden du går ind i træningsområdet. Nægtes dette kan det medføre bortvisning. Brug håndklæde i maskinerne. Håndvægte, vægtskiver og andre redskaber skal lægges på plads efter brug. Nødudgangene må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde.

Hold i dag

Instagram

Sponsorer