OFFICIAL

BLIV OFFICIAL – Har du et barn i konkurrenceafdelingen er det en nødvendighed at mindst 1 forældre uddanner sig ved Svøm Danmarks mange udbudte moduler. 

Læs evt. Haderslev Svømmeklubs officialværktøjskasse    HER


Hvad er en official?

 • En official er en person, der har taget kurser indenfor svømning, så man kan bidrage til afvikling af svømmestævner, så disse kan afvikles efter reglerne. Du skal mindst tage modul 1 og 2
 • Alle stævner kræver officials. Det et krav fra arrangørerne, at de tilmeldende foreninger sender et vist antal officials med til stævnerne for at deres svømmere kan få lov til at svømme.
 • Formålet med officials er, at sikre svømmerne en ensartet og retfærdig bedømmelse, uanset hvilket stævne, de deltager i og hvor stævnet holdes.
 • Der er altid behov for, at engagerede forældre giver en hjælpende hånd til stævner. Uden officials kan Haderslev Svømmeklub ikke deltage i stævner, eller afholde stævner, så som vores eget klubmesterskab og meget succesrige Syd Cup. For at kunne opretholde et højt niveau, og kunne deltage i mange stævner, både hjemme og udenbys er det nødvendigt med mange hjælpende hænder
 • Målgruppen er forældre/bedsteforældre osv. til børn i konkurrenceafdelingen.
 • Hvorfor official? Fordi du derved er aktiv medvirkende til, at der kan afholdes stævner. Samtidig får du mulighed for at se dit barn svømme og hjælpe andre svømmere til en god oplevelse
 • Uddannelsen som official, består af flere moduler, men klubben ser gerne, at mindst en af forældrene med et barn i konkurrenceafdelingen tager modul 1 og 2

Officialuddannelsens forskellige moduler:

 • Modul 1–Tidtager (krav: være fyldt 14 år)
 • Modul 2–Mål-, bane- og vendedommer (krav: være fyldt 17 år)
 • Modul 3–Starter (krav: være fyldt 17 år og bestået modul 2)
 • Modul 4–Ledende tidtager/–måldommer (krav: være fyldt 17 år og bestået modul 1+2)
 • Modul 5-Speaker (krav: være fyldt 17 år og bestået modul 1+2)
 • Modul 6-Stævnesekretær (krav: være fyldt 17 år og bestået modul 1+2
 • Modul 7-Overdommer (krav: være fyldt 17 år, bestået modul 1,2,3,4+6, have fungeret som dommer ved mange stævner samt besvare et skema)

Hvordan tilmelder jeg mig?

 • Det gør du ved at sende en mail til klubbens officialansvarlige med følgende oplysninger:
 • Navn
 • Adresse
 • fødselsdato
 • tlf.nr./mobil nr.
 • E-mail
 • Samt hvilken størrelse du bruger i t-shirt (modul 1)
 • Navnet på dit barn
 • Hvilket kursus/kursusdato, du gerne vil tilmeldes

Du kan se datoerne for de forskellige kurser HER- Kan du ikke på de oplyste datoer, er der mulighed for at blive skrevet på en ”venteliste”.

Mailen sendes til: official@haderslevsvommeklub.dk


Hvad kan man forvente?

Vi forventer ikke, at vores officials hjælper ved alle stævner, deres børn deltager i. Men man skal regne med at være official 2-3 gange om året. Det kan både være til stævner, der afholdes i DGI-regi, Svøm Danmarks stævner eller andre klubbers invitationsstævner. Men altid kun stævner, hvor vores egne svømmer deltager.

Nogle stævner varer kun én dag, andre stævner afvikles over flere dage, men da kan man melde sig de dage, man har mulighed for det.
  
Hvor stort er behovet for officials?

Behovet er meget stort. Ved de stævner, hvor der ikke anvendes el-tid, er der behov for 30-35 officials. Lidt færre ved stævner med el-tid.
  
Hvad koster det at deltage i kurserne?

Det koster ikke dig noget, idet klubben betaler kursusafgiften
  
Kontakt til andre officials

I forbindelse med afvikling af stævner afholdes der altid et officials møde for nærmere orientering. Her har man også mulighed for at møde/snakke med forældre fra andre klubber.
  
Spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål, som ovenstående ikke besvarer, da kontakt klubbens officialsansvarlige, som er:

Esben S. Nielsen 

Officialsansvarlig i

Haderslev Svømmeklub

   Mail:

official@haderslevsvommeklub.dk


 Hold i dag

Instagram

Sponsorer