Official

Tag en uddannelse i Haderslev Svømmeklub
START EN UDDANNELSE I DIT BARNS SVØMMEKLUB: BLIV OFFICIAL!

Hvad er en official?
En official er en person, der har taget kurser indenfor svømning, så man kan bidrage til afvikling af svømmestævner, så disse kan afvikles efter reglerne.

Offcials i forbindelse med stævner
Alle stævner kræver officials. Ofte er det et krav fra arrangørerne, at de tilmeldende foreninger sender et vist antal officials med til stævnerne for at deres svømmere kan få lov til at svømme.

Uddannelsen henvender sig til forældre og personer, der har interesse for at hjælpe ved svømmestævner.

Formålet med officials er, at sikre svømmerne en ensartet og retfærdig bedømmelse, uanset hvilket stævne, de deltager i og hvor stævnet holdes.

Der er altid behov for, at engagerede forældre giver en hjælpende hånd til stævner. Uden officials kan Haderslev Svømmeklub ikke deltage i stævner, eller afholde stævner, så som vort eget klubmesterskab samt vort meget succesrige SydCup. For at kunne opretholde et højt niveau, og kunne deltage i mange stævner, både hjemme og udenbys er det nødvendigt med mange hjælpende hænder.

Hvorfor official?
Hvorfor ikke? Fordi du derved er aktiv medvirkende til, at der kan afholdes stævner. Samtidig får du mulighed for at se dit barn svømme og hjælpe andre svømmere til en god oplevelse

Hvordan bliver jeg official?
Uddannelsen som official, består af flere moduler, men klubben ser gerne, at mindst en af forældrene med et barn i konkurrenceafdelingen tager modul 1 og meget gerne også modul 2.

Officialuddannelsens forskellige moduler:
Modul 1–Tidtager (krav: være fyldt 14 år)
Modul 2–Mål-, bane- og vendedommer (krav: være fyldt 17 år)
Modul 3–Starter (krav: være fyldt 17 år og bestået modul 2)
Modul 4–Ledende tidtager/–måldommer (krav:være fyldt 17 år og bestået modul 1+2)
Modul 5-Speaker (krav: være fyldt 17 år og bestået modul 1+2)
Modul 6-Stævnesekretær (krav: være fyldt 17 år og bestået modul 1+2
Modul 7-Overdommer (krav: være fyldt 17 år, bestået modul 1,2,3,4+6, have fungeret som dommer ved mange stævner samt besvare et skema)

Hvordan tilmelder jeg mig?
Det gør du ved at sende en mail til klubbens officialansvarlige med følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, tlf.nr./mobilnr., e-mailadresse, hvilken størrelse du bruger i t-shirt (modul 1), navnet på dit barn samt hvilket kursus/kursusdato, du gerne vil tilmeldes

Du kan se datoerne for de forskellige kurser her - MEN hvis du ikke kan på de oplyste datoer, er der mulighed for at blive skrevet på en ”venteliste”.

Mailen sendes til: official@haderslevsvommeklub.dk

Hvad kan man forvente?
Vi forventer ikke, at vores officials hjælper ved alle stævner, deres børn del-tager i. Men man skal regne med at være official 2-3 gange om året. Det kan både være til stævner, der afholdes i DGI-regi, Svømmeunionens stævner eller andre klubbers invitationsstævner. Men altid kun stævner, hvor vore egne svømmer deltager.

Nogle stævner varer kun én dag, andre stævner afvikles over flere dage, men da kan man melde sig de dage, man har mulighed for det.

Hvor stort er behovet for officials?
Behovet er meget stort. Ved de stævner, hvor der ikke anvendes el-tid, er der behov for 30-35 officials. Lidt færre ved stævner med el-tid.

Hvad koster det at deltage i kurserne?
Det koster ikke dig noget, idet klubben betaler kursusafgiften samt evt. transportomkostninger.

Kontakt til andre officials
I forbindelse med afvikling af stævner afholdes der altid et officialsmøde for nærmere orientering. Her har man også mulighed for at møde/snakke med forældre fra andre klubber.

Spørgsmål:
Såfremt du har spørgsmål, som denne folder ikke besvarer, da kontakt klubbens officialsansvarlige, som er:

Esben S. Nielsen
Officialsansvarlig i
Haderslev Svømmeklub

Mail: official@haderslevsvommeklub.dkSå kort og godt: Bliv official og kom med i ”HSK’s officials-team"
 

Tilmeldingskema
Herunder kan du hente tilmeldingsskema i forskellige formater:
 
Tilmeldingsark i Microsoft Word 2010-2013 format kan hentes her.
Tilmeldingsark i Microsoft Word 2003-2007 format kan hentes her.
Tilmeldingsark i PDF format kan hentes her.
 
 
 

Kursusoversigt
Se kursusoversigten på Dansk Svømmeunions hjemmeside her
 
 

Officialsoversigt i Haderslev Svømmeklub
Opdateres
 
H

Sponsorer