Forretningsbetingelser for Haderslev Svømmeklub

Generelle oplysninger om klubben

 • Klubbens juridiske navn: HADERSLEV SVØMMEKLUB
 • Selskabsform: Forening
 • CVR-nummer: 13 80 41 17

Adresse

Haderslev Svømmeklub
Kløvermarken 2a
6100 Haderslev
E-mail adresse vedr. økonomi:
kasserer@haderslevsvommeklub.dk

Officiel web-adresse: www.haderslevsvommeklub.dk
Priser
Ved den første tilmelding opkræves et gebyr på 50 kr. Alle priser på http://www.haderslevsvommeklub.dk/ er ikke tillagt moms, da vi er en forening. Tilmelding gælder for en hel sæson. Ved tilmelding efter sæsonstart, gælder tilmeldingen fra indmeldelsesdato til sæsonslut. De fleste hold kan betales med en eller to rater. Betaling med 2 rater kan kun vælges indtil 1/12. 2. rate vil blive trukket automatisk fra det kort som er benyttet ved tilmelding.

Betaling 

 • Betalingskort    
 • Mobile pay   
 • Betaling sker forud. Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway til dankort. Du kan finde mere på http://www.quickpay.dk/ om sikkerheden ved online betaling.

Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk ved sæsonslut.
Udmeldelse før sæsonslut skal sendes til følgende E-mail link:
Kontakt administration


Fortrydelse

Der er 2 ugers fortrydelsesret. Der refunderes ikke penge efter de 2 ugers fortrydelsesret.
Udnyttes fortrydelsesretten skal der gives besked på mail: administration@haderslevsvommeklub.dk. 
Der refunderes det betalte beløb fratrukket 100 kr.

Personoplysninger

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").
De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos HADERSLEV SVØMMEKLUB samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig. 
Som registreret bruger hos HADERSLEV SVØMMEKLUB har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder. Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos HADERSLEV SVØMMEKLUB, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende. 

Cookies

I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer kunden benytter. 

Tekniske krav til kundens computerudstyr 

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux). 

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden 

Forbehold

HADERSLEV SVØMMEKLUB tager forbehold for tryk- og prisfejl. HADERSLEV SVØMMEKLUB er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Ansvarsfraskrivelse

HADERSLEV SVØMMEKLUB og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af http:// www.haderslevsvommeklub.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for:  
 • at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.
 • at www.haderslevsvommeklub.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige,  pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
 • HADERSLEV SVØMMEKLUB og dets indholdsleverandører er ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede.   Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af HADERSLEV SVØMMEKLUBs ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for HADERSLEV SVØMMEKLUB.
 • HADERSLEV SVØMMEKLUB påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af HADERSLEV SVØMMEKLUB ydelser på www.haderslevsvommeklub.dk
 • Det er generelt ikke tilladt at fotografere i de svømmehaller som benyttes af Haderslev Svømmeklub. Dog må bestyrelsen foranstalte, at der lejlighedsvis kan tages billeder i forbindelse med pressedækning og markedsføring. I sådanne tilfælde optages alene generelle billeder, og ikke nærbilleder af svømmere der har frabedt sig dette.
  Ved indmeldelse accepterer man at den type billeder kan optages.CVR og kontonummer:

Haderslev Svømmeklub har CVR nummer 1380 4117

Vi har konto i FRØS Sparekasse, Haderslev.

Vores kontonummer er: 9737 0002269848 

Politiker og Vedtægter

Haderslev Svømmeklubs politiker og vedtægter kan hentes herunder:
Vedtægter

Børneattester

Mediepolitik (Foto- og videopolitik)

Madpolitik

Trivsel og forebyggelse af Mobning

Alkohol, euforiserende stoffer og præstationsfremmende stoffer 

Mål og Vision


KLAGER OG REKLAMATIONER

Hvis du ønsker at klage/reklamere, kan du henvende dig til: 
HADERSLEV SVØMMEKLUB
c/o Formand Henrik Jessen
Hold i dag

Instagram

Sponsorer