Konkurrenceafdeling Generelt
Konkurrenceafdeling
 Generelt om K-afdelingen
Introfolder
Aldersrelateret træning
Holdleder
Eliteholdet
Udviklingsholdet I
Udviklingsholdet II
Aspirantholdet

Stævneoversigt for k-afdelingen sæsonen 2017-2018
 
StævnestævnestedDatoTilmeldings-frist EliteUdv. IUdv. IIAspi-rant
Langdistance KlubmesterskaberHaderslev

27.10.17


 

x
x
 (x)
 
 
*DM Junior Kort
Aarhus02.11.17
05.11.17 
04.10.17 
x
x

 
 
*DM Senior      
Greve09.11.17-
12.11.17
04.10.17 
x
x
 
 
  
Vestkyst Cup
Esbjerg 10.11.17-
12.11.17
04.10.17
 x 
x
x
 
 
2. Begynderstævne
Tønder 19.11.17   24.10.17  
 
 
 x 
 x 
SydCup
Haderslev24.11.1726.11.17 
22.10.17
x
x
x
 
Sydjyske Mesterskaber
Bov
03.12.17
07.11.17
x
x
x
 
VS Vinter-kravtidsstævne Viborg  02.01.18    x 
 
 
 
 
3. Turneringsstævne Vamdrup 21.01.1803.01.18
x
x
x
 
 
*DM Årgang - Kort
Odense
02.02.18
-
04.02.18
 02.01.18x
x
 
 
 
3. Begynderstævne Bov  04.02.18  10.01.18
 
 
 x 
Dronning Dorthea CupKolding  02.03.1804.03.18  
 
 
4. Turneringsstævne Tønder  04.03.18 09.02.18
x
x
 
 
*Vest-Junior/Senior Lang Hjørring  16.03.1818.03.18 
 22.02.18
x
x
 
 
 
 
Spektrum Odder Odder  16.03.18-18.03.18   x  x 
 
 
4. Begynderstævne Tønder  08.04.18
 
 
x
Herning Open Herning  13.04.18
15.04.18 
 x 
 
 
*Vestdanske Årgangsmesterskaber Holstebro  20.04.1822.04.18 
 
 
 
Mini-VÅMSkovbakken
 21.04.18
22.04.18 
 
 
Pokalstævne Nord-Als  22.04.18
 
 
Sprintstævne Sønderborg  06.05.18
 
 
Sportigan & Profil CupFredericia 
 
 
 
Aarhus Open Aarhus  01.06.1803.06.18 
 
 
Spar Nord Viborg Cup Viborg  16.06.1817.06.18 
 
 
*DM Årgang - LangBellahøj  30.06.1703.07.17 
 
 
 
*DM Junior - Lang   05.07.18
08.07.17 
 
 
   

   

          
* betyder at der er kravtid         
 
 
Generelt om K-afdelingen
Haderslev Svømmeklubs konkurrenceafdeling er klubbens flagskib, der igennem mange år har været med til at blande sig i toppen af dansk svømning.

Det er klubbens målsætning for konkurrenceafdelingen, at:
 • skabe og opretholde et trænings- og klubmiljø der gør, at klubben kan opfylde den enkelte svømmers ambitioner på såvel nationalt som internationalt niveau. Dvs. den enkelte svømmer skal have mulighed for at udnytte sit fulde potentiale,
 • give den enkelte svømmer en oplevelse af succes gennem svømning,
 • skabe og opretholde et miljø hvor klubbens trænere bliver udfordret og
 • stimuleret til fortsat udvikling,
 • skabe og opretholde et godt socialt miljø, bl.a. gennem alternative træningsformer/lege/ture/videoaften osv. Det skal være sjovt at gå til svømning!

Oprykning fra svømmeskolen til konkurrence-afdelingen sker ved udtagelse. Disse udtagelser finder sted 3 gange om året:
 • ca. 4 uger efter svømmeskolens opstart
 • i januar
 • i marts/april
 
Har du spørgsmål til konkurrenceafdelingen, så kontakt sportschef Søren Oxenvad på sportschef@haderslevsvommeklub.dkar du
 

Introfolder
Indledning
Haderslev Svømmeklub vil gerne byde nye svømmere og deres familier velkommen på vores konkurrencehold: Talent, K3, K2 og K1. Det er vores mål, at denne folder kan give de grundlæggende informationer om konkurrenceafdelingen, men er der emner eller andet I ønsker en yderligere forklaring på, eller har en kommentar til, er I altid velkomne til at kontakte holdets træner eller en fra bestyrelse eller svømmeudvalg.
 
 
Konkurrenceafdelingen i Haderslev Svømmeklub består af Aspirantholdet for de yngste svømmere, Udviklingshold II, som er de lidt mere øvede, Udviklingshold I og Eliteholdet, som er klubbens bedste hold. HSK er en ambitiøs svømmeklub med en generel målsætning om at kvalificere vores svømmere blandt de bedste, både på individuelt niveau og som hold.
 
Haderslev Svømmeklub er en af kommunens eliteklubber, hvilket betyder, at vi er med i Hjortebroskolens idrætsklasser, og Haderslev Idrætsakademi.
 
Vores hjemmeside hedder www.haderslevsvommeklub.dk, og den er omdrejningspunktet for al vores kommunikation. Hold derfor øje med nyt på siden.
 
Svømmeudvalget
Haderslev Svømmeklub er organiseret med en bestyrelse og faglige udvalg, som tager sig af driften i klubbens afdelinger. Det er svømmeudvalget, som tager sig af det praktiske omkring konkurrenceafdelingen. I svømmeudvalget sidder typisk holdlederne for de enkelte hold, samt andre frivillige, som har lyst til at hjælpe til.
 
Svømmeudvalget udfylder en meget vigtig funktion, og det er af stor betydning vi har et aktivt og velfungerende svømmeudvalg. Når man er ny, kan det godt virke som om alle de andre kender hinanden, og der er mange ting som er indforståede. Lad jer ikke afskrække af det. Det er noget vi arbejder med, og I er altid velkomne til at spørge. Og vi kan altid bruge en hånd mere til at hjælpe til.
 
Sammenhold
Svømning er ikke en holdsport, men måske alligevel en af de sportsgrene, der giver allermest kammeratskab og sammenhold på tværs af køn og alder. Det ved vi erfaringsmæssigt, og vi vil også gerne, at netop kammeratskabet skal være i højsædet på vores konkurrencehold.
 
I Haderslev Svømmeklub ønsker vi at fremelske en kultur, som det frem for alt skal være sjovt at være en del af, og hvor de erfarne hjælper og støtter hinanden som gode kammerater og som konkurrencesvømmere. Vi stimulerer dette med interesse for hinanden i det daglige, og fødselsdage fejres gerne på bassinkanten og gerne med kage eller lign. efter træning. Se gerne vores trivselspolitik på hjemmesiden.
 
Konkurrenceafdelingen
Som svømmer på et konkurrencehold i Haderslev svømmeklub, er der nogle forventninger du skal opfylde. Det forventes, at du har lyst og mod på, at lære alle 4 svømmearter. Du skal desuden have lyst til at træne sådan, at du opnår bedre teknik og derved bliver hurtigere. Du skal have lyst til at være en del af et hold, hvor et godt kammeratskab er vigtigt.
 
Som konkurrencesvømmer deltager man også i svømmestævner, hvor det som udgangspunkt skal være lysten til, at kæmpe med og mod sig selv og andre.

For hver gang du rykker op på et nyt konkurrencehold skærpes forventningerne til dig. Nedenstående er nogle af de forventninger som vi gerne ser du lever op til som svømmer i Haderslev Svømmeklubs konkurrenceafdeling:
 
Aspirantholdet
Sæsonen: For Aspirantholdet starter sæsonen i august og holder pause i efterårsferien og juleferien. Efter jul starter anden halvdel af sæsonen, som strækker sig ud til starten af skolernes sommerferie.
Forventninger: Som Aspirantholds-svømmer bestræber man sig på at komme til de udbudte træninger og stævner. Hvis man finder ud af at svømmestævner ikke er for en, så bør man nok vende tilbage som breddesvømmer.
Mål: Man træner for at blive konkurrencesvømmer.
Træningsmængde: 2-3 vandpas af 1 time hver uge alt efter hvor i sæsonen vi befinder os. + 2-3 x dryland.
Træningsudstyr: badetøj, svømmebriller, badehætte, drikkedunk.

Udviklingshold II
Sæsonen: For Udviklingshold II starter sæsonen i august, og slutter hen imod slutningen af December. Derefter starter anden halvdel af sæsonen efter juleferien, som strækker sig ud til starten af skolernes sommerferie.
Forventninger: Som Udviklingshold II-svømmer forventes der, at man kommer til træning for at blive bedre, ikke ”bare” for at være til stede. Man bestræber sig på at komme til de udbudte pas, hvad enten det er vandpas, dryland eller anden form for aktivitet.
Mål: Man træner for at kunne svømme længere distancer.
Træningsmængde: 3-5 vandpas af 1.5 timer - hver uge alt efter hvor i sæsonen vi er + 3 x dryland.
Træningsudstyr: badetøj, svømmebriller, badehætte, pullboy, drikkedunk.
Mad: Man har altid et restitutionsmåltid med i tasken. (Eks. Frugt, kiks, boller, müslibar m.m.).

Udviklingshold I
Sæsonen: For Udviklingshold I starter sæsonen i august, hvor træningen vil være meget koncentreret hen imod November/december. Derefter starter anden halvdel af sæsonen efter juleferien, som strækker sig ud til starten af skolernes sommerferie.
Forventninger: Som Udviklingshold I-svømmer forventes der, at man kommer til træning for at blive bedre, ikke ”bare” for at være til stede. Der forventes at man kommer til træning hver gang, hvad enten det er vandpas, dryland eller anden form for aktivitet.
Mål: Man træner for at kunne træne endnu mere!
Træningsmængde: 4-6 vandpas af hver 1-2 timer - hver uge alt efter hvor i sæsonen vi befinder os + 3 x dryland
Træningsudstyr: badetøj, svømmebriller, badehætte, pullboy, drikkedunk, snorkel, fingerpadles, zommers.
Mad: Man har altid et restitutionsmåltid med i tasken. (Eks. Frugt, kiks, boller, müslibar m.m.).
 
Eliteholdet
Sæsonen: For Eliteholdet starter sæsonen i august, hvor træningen vil være meget koncentreret hen imod jul. Derefter starter anden halvdel af sæsonen, som strækker sig ud til starten af skolernes sommerferie.
Forventninger: Som Eliteholds-svømmer forventes der, at man kommer til træning for at blive bedre, ikke ”bare” for at være til stede. Dermed betyder det også, at man har nogle klarer mål for, hvad man vil med sin svømning. Der forventes at man kommer til samtlige pas, hvad enten det er vandpas, dryland eller styrkepas.
Mål: Man træner for at vinde!
Træningsmængde: 5-8 vandpas af hver 2 timer - hver uge alt efter hvor i sæsonen vi er + 4 x dryland.
Styrketræning: 1-3 styrkepas individuelt efter hvem man er.
Træningsudstyr: badetøj, svømmebriller, badehætte, pullboy, drikkedunk, snorkel, fingerpadles, håndplader, zommers (svømmefødder).
Mad: Man har altid et restitutionsmåltid med i tasken. (Eks. Frugt, kiks, boller, müslibar, kakao m.m.).
 
Oprykning
Oprykningen sker i en glidende overgang, når man rykker fra et hold til det næste. Man går altså ikke fra 3 træningspas til 7 træningspas. Den svømmer som har gjort sig godt bemærket over en længere periode, både til træning og til stævner, får chancen for at rykke op på et bedre hold. Det er trænerne som, sammen med svømmer og forældre beslutter, hvem der skal rykke op.
 
Stævner
Hver sæson tager cheftræneren i samarbejde med de øvrige trænere og svømmeudvalg stilling til hvilke stævner og træningslejre svømmerne skal tilbydes. Dette vil for hvert halve år blive slået op på hjemmesiden. Svømmeren får desuden udleveret sedler på det enkelte stævne fra træneren.
 
Dgi-stævner
Haderslevs Konkurrenceafdeling har været igennem alle DGI-stævner, hvad enten man går på K1 eller Talentholdet. I Haderslev svømmeklub lægger vi meget vægt i, at man skal have en ordentlig teknik inden man kan begynde at træne hårdt og komme til mesterskaber. Så derfor er DGI’s begynderstævner en vigtig del af svømmernes opdragelse inde for svømning. Der lærer man de grundlæggende færdigheder inden for teknik ligesom man lærer at begå sig til et stævne.I DGI regi kommer man også til turneringsstævner, hvor hele konkurrenceafdelingen får chance for at komme med. En fin turnering, som kan være begyndelsen på en kvalifikation til et mesterskab.
Invitationsstævner
I løbet af sæsonen bliver svømmeklubben inviteret af andre svømmeklubber til at komme og svømme et stævne. Det er den klub der inviterer, der bestemmer hvilke krav der skal opfyldes for at være med. I Haderslev har vi bl.a. et invitationsstævne vi kalder for Syd Cup.
 
Egne stævner
Haderslev Svømmeklub afvikler hvert år mindst et større stævne. Det er Syd Cup, som ligger i den første week end i oktober. Derudover kan vi afholde et eller flere mesterskaber. De stævner som afholdes i Haderslev kræver ekstra mandskab i form af hjælp til organisering, overnatning og mad til de mange gæster.
 
Mesterskaber
Mesterskaber er opdelt i årgange. For at komme med her, skal du til et stævne have opnået kravtider. Se klubbens hjemmeside.            

Klubmesterskaber
Klubmesterskaberne er klubbens årlige interne stævne, hvor man kåre klubbens bedste svømmere i alle årgange og en samlet klubmester.
 
Sponsorstævne
Ved sponsorstævnet svømmes der så langt som muligt i 2 timer. Hver enkelt svømmer har selv skaffet sponsorer der betaler et øre-beløb pr. meter der svømmes på de to timer – eller et fast beløb. Sponsorstævnet afholdes hvert år. Baggrunden for at afholde sponsorsvømning er, at klubbens succesrige k-afdeling er tvunget til, at gøre noget særligt for, at skaffe penge til de mange aktiviteter, som er nødvendige for, at konkurrencesvømmerne i alle årgange kan blande sig i toppen af dansk svømning. De penge som kommer ind ved sponsorsvømning går ubeskåret til aktiviteter som træningslejre, weekendture og stævner. Du er forpligtede til at deltage i sponsorstævnet, når du svømmer på et konkurrencehold. Klubben afholder hvert år en informationsaften for de enkelte hold inden sponsorstævnet.
 
Træningslejre i skolernes ferier
Konkurrenceafdelingen holder ikke pause, bare fordi der er efterårsferie eller vinterferie. Det er netop dér svømmerne har tiden til at bruge ekstra energi på sin svømning. K1 tilbydes hvert år at komme på træningslejr i efterårsferien og vinterferien. K2 tilbydes hvert år at komme på træningslejr i vinterferie eller efterårsferien. K3 og talentholdet tilbydes hvert år at komme på træningsweekend. Der vil for K1, K2 og K3 være træning i vinterferien, påskeferien, efterårsferien og andre småferier.
 
Forældreopbakning
Klubben og svømmerne har brug for stor opbakning fra forældrene. Først og fremmest som støtte til svømmerne, som vil løbe ind i perioder hvor lysten til svømning er mindre og det kan også være en udfordring at skulle af sted til træningen. Husk, at det er træneren der træner dit barn. Du bør ikke råde dit barn m.h.t. teknik og taktik, det er trænerens opgave. Respekter træneren og dennes beslutning. Er der spørgsmål vedrørende de beslutninger træneren træffer, er man altid velkommen til at henvende sig.
 
Bortset fra trænerne drives konkurrenceafdelingen af frivillig arbejdskraft. Aktive forældre er nødvendige for at drive en konkurrenceafdeling, og klubben forventer derfor, at forældrene hjælper til med det frivillige arbejde.

Klubben har altid brug for officials og holdledere, men også for hjælp til diverse arrangementer og stævner – både for Konkurrenceafdelingen og for Svømmeskolen.
 
Forventninger til frivilligt arbejde
Som forældre til en svømmer på et af konkurrenceholdene har vi brug for din hjælp, både i form af køreture frem og tilbage til hallen, men også gerne som holdleder, tidtager og i øvrigt med opbakning for holdet.
 
Holdlederrolle:
Til stævner :
 • Stå for kørselskoordinering
 • Deltage i holdledermøde
 • Frugt / kiks til svømmerne under stævne
 • Skrive mellemtider og stikord
 • Hjælpe svømmerne med at komme til start under stævnerne
Andre opgaver:
 • Få officials til stævner
 • Evt. sociale arrangementer, som brunch, videoaftener o. lign.
Banner