Om Klubben

Haderslev Svømmeklub
Klubben blev etableret i 1966, og har igennem årene markeret sig stærkt på den danske svømmescene. 


 
Vores aktiviteter er delt i en svømmeskole, en motionsafdeling, en fitnessafdeling og i en konkurrenceafdeling. I svømmeskolen har vi ca. 400 medlemmer, som primært svømmer i Haderslevhallens svømmehal. Motionsafdelingen udgør ca. 300 medlemmer, som svømmer i både Haderslevhallens Svømmehal og i Kløvermarkskolens Svømmehal. Vores Fitnessafdeling ligger i Haderslevhallen og Fitness/ styrketræning i Haderslev svømmeklub kan fås til meget konkurrencedygtige priser. I konkurrenceafdelingen har vi ca. 70 svømmere, som primært svømmer i Kløvermarkskolens Svømmehal.
 
 
 
 Vores primære formål er at udvikle svømning som redskab til fremme for sundhed og velvære. Herunder at vi skal skabe rammer som giver glade og aktive svømmere, forældre og frivillige. Den korte version af vores mål og visioner siger: "Haderslev Svømmeklub - for sundhed, glæde og udvikling". Vil du se mere, så se punktet "mål og visioner".
 
Vi forsøger at leve op til det ansvar det giver, at være en af byens større idrætsforeninger. Vi har derfor et godt og konstruktivt samarbejde med Haderslev Kommune. Vi deltager aktivt i Idrætsråd, Eliteidrætsudvalg samt i flere udviklingsprojekter sammen med Haderslev Kommune, Talentcenter Haderslev og UC Syddanmark.
 
 
 
Vi har en vedholdende ambition om at skabe svømmere, som kan gøre sig gældende på højeste niveau i Danmark. Derfor arbejder vi tæt sammen med Dansk Svømmeunion om uddannelse og udvikling af vores konkurrenceafdeling og svømmeskole.
 
 
 
 
Men vi er også en stor forening for bredden. Omkring denne afdeling har vi et godt og konstruktivt samarbejde med både Dansk Svømmeunion og DGI Sønderjylland.
 
 
 
For at holde hjulene igang, og for at kunne leve op til vores høje ambitioner, har vi et stort korps af instruktører, livreddere og frivillige i vores organisation.
 
Har du lyst til at svømme, være med i vores organisation eller blot vide mere, så kontakt enten: bornehold@haderslevsvommeklub.dk, motionshold@haderslevsvommeklub.dk, sportschef@haderslevsvommeklub.dk eller formand@haderslevsvommeklub.dk.
 
CVR og kontonummer:

Haderslev Svømmeklub har CVR nummer 1380 4117

Vi har konto i FRØS Sparekasse, Haderslev.
Vores kontonummer er: 9737 0002269848 

Politiker og Vedtægter

Haderslev Svømmeklubs politiker og vedtægter kan hentes herunder i pdf (kræver Adobe Reader eller lign):
 
Vedtægter
 
 
 

Mål og Vision
 
I den meget korte version kan klubbens mål og visioner udtrykkes ved:

”Haderslev Svømmeklub - sundhed, glæde og udvikling” 
 
Følgende vil vi udbygge og arbejde imod: 
 •    At fremme børn og voksnes naturlige og sikre forhold til vand 
 •    At udvikle svømning som redskab til fremme for sundhed og velvære 
 •    At klubben skal skabe rammer som giver glade og aktive svømmere, forældre og frivillige 
 •    At være den koordinerende og samlende svømmeklub i kommunen 
 •    At være en naturlig, væsentlig og ansvarlig samarbejdspartner for kommunen 
 •    At vores årgangs- og junior svømmere har højeste nationale og internationale niveau 
 •    At være kommunens elitecenter for konkurrencesvømning 
 •    At være en del af Haderslev Idrætsakademi 
 •    At arbejde for optimale faciliteter for svømmesporten i Haderslev Kommune 
 •    At sikre faciliteter i Haderslev Kommune så vi kan afholde nationale og internationale svømmestævner 
 
Konkret har vi følgende mål: 
 •    1000 aktive medlemmer 
 •    4 konkurrencehold 
 •    80 svømmere i konkurrenceafdeling 
 •    10 svømmere medlem af Haderslev Idrætsakademi 
 •    8 medaljer ved nationale mesterskaber 
 •    Tæt samarbejde med andre klubber om svømmeaktiviteter i Haderslev Kommune 
 •    Samarbejde med andre svømmeklubber i Region Syddanmark 
 •    Samarbejde med Danmarks Svømmeunion 
 •    Forpligtende samarbejde med Haderslev Kommune 
 •    Velfungerende og tæt samarbejde mellem bredde og konkurrence 
 •    Hjemmesiden er klubbens samlende platform 
 •    Der er udarbejdet udviklingsplaner for alle trænere i konkurrence- og breddeafdeling 
 •    Mindst 2 fælles aktiviteter for alle medlemmer af Haderslev Svømmeklub 
 •    Mindst 2 store årlige stævner 
 •    80% aktive forældre fra K-hold 
 •    10% aktive forældre fra svømmeskole 
 •    150 kkr sponsorindtægter årligt 
 •    Fuldtids træner med ansvar for træning i konkurrence og bredde 
 •    Forretningsfører med ansvar for drift og sponsoraktiviteter
 
Hent som pdf her 
 


Hjemmeside - www.haderslevsvommeklub.dk
Haderslev Svømmeklubs Kommunikationsudvalg arbejder lige tiden på at hjemmesiden er opdateret med sidste nyt og relevante oplysning. Svømmeklubben rummer utrolig mange brugergrupper lige fra morgensvømning for motionister, forældrefitness, Sprint, talenthold og meget mere, men det er vores mål, at vi hele tiden prøver at målrette informationerne på hjemmesiden til rettet modtagere. 
 
 
Skulle du have spørgsmål eller forbedringsforslag til hjemmesiden hører vi i kommunikationsudvalget meget gerne fra dig på: kommunikation@haderslevsvommeklub.dk 
 
Hjemmesiden er hosted af Klubmobul, som vi meget gerne anbefaler til andre klubber - Se mere informationer omkring deres tilbud på www.klubmodul.dk
 
Om generelle spørgsmål finder du kontaktpersoner på -Kontakt-


 


Ledige jobs
Frivilligt og lønnet arbejde i Haderslev Svømmeklub
 

Haderslev Svømmeklub er en stor klub, med et højt aktivitetsniveau. Aktiviteterne omfatter mange varierede opgaver, fra de praktiske opgaver i forbindelse med vores daglige drift, den daglige træning af vores mange hold, livreddere og til helt specifikke opgaver i forbindelse med enkeltstående aktiviteter og stævneafvikling.
 

Vi har en grundholdning, der siger det skal være sjovt at hjælpe til i klubben.
 

Klubben baseres grundlæggende på frivilligt arbejde. Klubbens eksistens og ikke mindst udvikling er derfor afhængig af vores mange og ihærdige frivillige. Der er plads til at være aktiv på alle niveauer, og med mulighed for at udnytte og udvikle mange forskellige kompetencer. Har du lyst til at være med i det fællesskab, så send en mail til formand@haderslevsvommeklub.dk, eller kontakt din træner eller holdleder. 
 
Trænere og livreddere i Haderslev Svømmeklub får løn. Vi kan ikke fuldstændigt konkurrere med anden fast ansættelse, men vi har erkendt, at skal vi kunne tiltrække stabil og kvalificeret arbejdskraft, så er det med løn. Derudover giver vi gerne kurser og opfordrer til videreuddannelse.
 
Er du interesseret i at høre nærmere om jobs i Haderslev Svømmeklub, så send en mail til formand@haderslevsvommeklub.dk
 

Vi søger: 
 
Fitnessinstruktører. 

Vores fitnessinstruktører vil indgå i den daglige drift af vores fitnessafdeling, og medvirke til instruktion og vejledning. Frivilligt eller lønnet, efter aftale. 
 
Livreddere. 

Vi mangler livreddere, som kan assistere og afløse ved livredning. Mangler du uddannelsen, kan vi tale om det. Måske er der en ledig fast plads. Lønnet. 
 
Svømmeinstruktører. 

Vi mangler svømmeinstruktører, som kan assistere og afløse som instruktører i svømmeskolen. Mangler du uddannelsen kan vi tale om det. Måske er der en ledig fast plads. Lønnet. 
 
Trænere i konkurrenceafdelingen. 

Har du løst til at uddanne dig til træner, så kontakt klubben. 
 

Vi mangler: 
 
Frivillige som vil være med i klubbens breddeudvalg.

Breddeudvalget har primært fokus på svømmeskolen og motionsafdelingen 
Modne og ansvarlige voksne, som er villige til at være med til at stå for den daglige drift i motionsafdelingen. Der er rigtig mange spændende udviklingsopgaver som venter på at blive løst. Som for eksempel en bedre opfølgning på de nuværende motionshold, opstart af Aquafitness, opstart af familiesvømning og lignende. 
 
Fitnessudvalg. 

Frivillige som medvirker til driften og den fortsatte udvikling af svømmeklubbens fitnessafdeling "HSK Fitness", som har til huse i Haderslevhallen, Clausensvej 1, Haderslev. 

Sponsorudvalg. 

Frivillige som vil hjælpe til med at organisere vores sponsorarbejde. Særligt frivillige som kan være med til at udvikle vores tilbud til sponsorer. 
 
It-kyndige.  
Som vil hjælpe vores webmaster med at vedligeholde og opdatere vores hjemmeside
 
Kommunikations-interesserede. 
Som vil være med til at udvikle klubbens tilstedeværelse på hjemmesiden og relevante sociale medier - fortælle de gode historier - sikre at informationer er relevante og opdaterede samt deltage i den eksterne kommunikation med medlemmer, pressen, offentligheden og øvrige interessenter

Officials.

Vi vil gerne udvide vores gruppe af frivillige som har uddannelsen som tidtager, vendedommer, måldommer, banedommer eller starter, og som kan medvirke ved afvikling af stævner på hjemme- og udebane.
 
Andre.

Kan du se, at særligt dine kompetencer kan benyttes til at styrke og udvikle en del af klubbens arbejde, så er der ingen grund til at holde sig tilbage. I svømmeskolen har vi periodevis brug for hjælp i hallen. For eksempel i ugerne omkring opstart efter sommerferien.
 
Kontakt formand@haderslevsvommeklub.dk


 

Vejledninger og Downloads

Opdateres
 
 

Sponsorer