Konkurrenceafdeling  

K1 
K2 
K3 
K4 

At være forælder i Konkurrenceafdelingen

Konkurrencesvømning er en tids og ressourcekrævende sport – og derfor forventer vi at forældrene bakker op om de respektive holds forventninger. Derudover at man hjælper til med at arrangere og afholde stævner/arrangementer. Svømmerne har brug for stor støtte i deres behov for transport, kost, mm. 

Hvis du er en erfaren svømmeforælder, ved du sikkert allerede, at svømning på konkurrenceplan er en sport, der kræver et relativt højt engagement fra forældreside. Hvis du og dit barn er nye i konkurrenceafdelingen, er det noget du vil erfare.
Klubben ser forældrene som en ressource, der gerne skal involveres i udviklingen af svømmerne. Ud over svømmeren selv og svømmerens trænere er forældrene det tredje meget vigtige led i en helstøbt udvikling af en konkurrencesvømmer.

Frivillighed og forældreengagement

I konkurrenceafdelingen er der et stort behov for aktive forældre, der hjælper ansatte og trænere med at varetage opgaver med svømmerne. Nogle opgaver er obligatoriske for alle, mens andre er noget der er op til den enkelte at vælge til og blive en del af.

Konkurrencesvømningen i Haderslev Svømmeklub er baseret på involvering og støtte fra forældre til alle aktive konkurrencesvømmere i klubben.

Det betyder meget lavpraktisk, at der i løbet af året er behov for at alle forældre giver en hånd med. Det kan være som official, som stævnehjælper, stævneleder, arbejdsgruppe- eller udvalgsmedlem, bestyrelsesarbejdet med meget mere.

Vi tillader os ofte at kontakte forældre til konkurrencesvømmere direkte med henblik på involvering i klubbens konkurrencearbejde.

Udvikling

Vi ønsker at udvikle selvstændige, vovelystne, selvmotiverende og reflekterende svømmere. Svømmere, som elsker svømmesporten, og som med positivt fokus møder til stævner og træning. Svømmerne skal være i stand til selv at kunne evaluere den daglige træning, en konkret indsats til en konkurrence og hverdagen med skole/studier, venner samt træning, og dermed træffe egne beslutninger ud fra egne evalueringer. 

Trænerne vil altid konkurrencesvømmerne det bedste, og inden for fællesskabet i klubben arbejder de på at folde svømmernes potentialer ud. Trænerne kræver derfor noget af svømmerne, og dette foregår selvfølgelig på en positiv, motiverende og anerkendende måde. Svømmeren skal derfor også udvise positivitet og respekt for træneren. Det gælder både i den daglige træning og til stævner samt mesterskaber.

Trænerne kan også, hvor der trænes efter individuelt tilpassede planer, om nødvendigt, i perioder give fri/luft til at løse en situation eller periode i familielivet eller i skolen. Svømmeren kan altid tale med sin daglige træner derom. Svømmeren skal dog altid melde begrundet afbud til sin træner ved fravær.

Svøm Danmark og deres samarbejdspartner - Mental Motion har udviklet "Sidelinjen for sportsforældre". Mental Motion har de sidste 12 år arbejdet med den mentale del af talentudvikling med særligt fokus på forældrerollen i sport.

Du kan læse meget mere lige HER om Mental Motion og hvordan du støtter dit barn bedst på sidelinjenReglerne for kørsel til stævner mv.


Kørsel til stævner:  

  • Kørsel til mesterskaber i Svøm Danmark dækkes altid af HSK.
  • Kørsel til regionale stævner og andre invitationsstævner giver ikke mulighed for kørselsgodtgørelse. (Det forventes at kørselsopgaven fordeles jævnt og lige på alle forældre/svømmere i K-afdelingen i løbet af sæsonen)
  • Kørsel til alle stævner som ligger mere end 100 km væk fra Haderslev dækkes af HSK.
Kørselsgodtgørelsen svarer til statens mindste takst for kilometergodtgørelse 

Her finder du blanket til refusion af udlæg og afregning af kilometerpenge. Skal sendes til:

kasserer@haderslevsvommeklub.dk


Hold i dag

Instagram

Sponsorer