Reglerne for kørsel til stævner mv. er:


Trænere og instruktører:

  • I forbindelse med kurser og lign. møder udbetales dette efter nærmere aftale med udvalgsformanden eller kassereren.

Kørsel til stævner:

  • Kørsel til mesterskaber i Svømmeunionen dækkes altid af HSK.
  • Kørsel til regionale stævner og andre invitationsstævner giver ikke mulighed for kørselsgodtgørelse. (Det forventes at kørselsopgaven fordeles jævnt og lige på alle forældre/svømmere i K-afdelingen i løbet af sæsonen)
  • Kørsel til alle stævner som ligger mere end 100 km væk fra Haderslev dækkes af HSK.

 

Kørselsgodtgørelsen svarer til statens mindste takst for kilometergodtgørelse


Sådan får du refunderet kørsel, der er dækket af ovenstående regler:
 
 
Hold i dag

Instagram

Sponsorer