Fitness

Fitness & Styrketræning i HSK
HSK Fitness er en afdeling af Haderslev Svømmeklub og klubben har en vision , som i den meget korte version kan udtrykkes ved:
 
”Haderslev Svømmeklub - sundhed, glæde og udvikling”
 
dvs. at hjælpe klubbens medlemmer til at få et sundere liv og et øget velvære, og derved være med til at forbedre medlemmernes livsstil og levevilkår.

 Alle medlemmer tilbydes:
 • Forebyggelses- og vedligeholdelsestræning 
 • Gratis personligt træningsprogram, træningsvejledning og ernæringsvejledning.
 • Gratis opfølgning af træningsprogram , og opfølgende vejledning efter behov.
 • Ubegrænset fri træning i fitness inden for centerets åbningstider.
 • Træning i et sikkert miljø.
 • Vore instruktører er faglige kompetente, der løbende følger uddannelse på fitness- og sundhedsområdet. Vi samarbejder med UC-Syd og har instruktører fra henholdsvis fysioterapi-, Ernæring & Sundheds- og Idrætslærerstudiet.
 • Vi har desuden tilknyttet en Diabetes-sygeplejerske og udbyder periodevis holdtræning for diabetesramte

I Haderslevhallen findes der løbebånd, cykler, romaskine, crosstrainer samt en mængde andre redskaber.
 
Fitness og styrketræning i HSK kan fås til meget konkurrencedygtige priser.
 
 
 

Medlemskab & betingelser
Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre. Ændringer i persondata som navn, adresse, bank og kontonummer skal meddeles Haderslev Svømmeklub ved at du opdaterer din profil på klubbens hjemmeside - www.haderslevsvommeklub.dk 
 
 
Indmeldelse
 Indmeldelse foregår på
klubbens hjemmeside. Ved indmeldelse sker betaling automatisk og man modtager en kvittering på mail.
Nøglekort udleveres mod depositum, i receptionen på UC-Syd
  
Medlemskort
 Mister eller beskadiger et medlem sit nøglekort, skal man kontakte Receptionen på UC-Syd for at få udstedt en ny - mod depositum.
  
Bindingsperiode
 Aftalen er bindende for den valgte periode.
Der kan ikke betales månedsvis
  
Pause i medlemskab
 Du kan ikke stille dit medlemskab i bero.
  
Umyndige medlemmer
For medlemmer under 18 år, foregår al træning under forældrenes/værges ansvar.
Medlemmer under 15 år må kun træne i tilstedeværelse af en voksen.
 
 
Helbredstilstand
 Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør benytte sig af tilbud om kyndig vejledning af en af HSK Fitness' instruktører.
  
Værdigenstande
 HSK Fitness bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri og tingskade. Så opbevar værdigenstande, hvor du kan se dem eller lad dem blive hjemme.
  
Doping
 HSK Fitness er naturligvis medlem af Anti Doping Danmark. Det betyder, at et medlem af HSK Fitness er forpligtet til at lade sig teste for doping. Nægter et medlem at lade sig teste, - uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning. En positiv prøve medfører en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle centre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark. Se iøvrigt klubbens alkohol- og misbrugspolitik under "om klubben".
  
Bortvisning af medlem
 Misbrug af HSK Fitness centret medfører bortvisning. Bortvisning finder sted ved at lukke personer uden medlemskab ind til træning, ved brug eller salg af muskelopbyggende eller andre ulovlige stoffer. Bortvisning finder sted ved adfærd eller handling, der strider mod klubbens ånd eller påvirker dens omdømme i stærkt negativ retning. Ved bortvisning ophører medlemskabet automatisk, og der ydes ingen tilbagebetaling af kontingent.
  
Ordensregler
Ordensregler samt anvisninger fra HSK Fitness personalet skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning
 
 
 

Ordensregler

 • Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre.
 • Det er ikke tilladt at lukke personer uden medlemskab ind til træning. Det betragtes som misbrug af dit medlemskab.
 • HSK Fitness er medlem af Anti Doping Danmark. Et medlem af HSK Fitness er forpligtet til at lade sig teste for doping. Nægtes dette bliver det betragtet som en positiv prøve og medfører, at medlemskabet ophører øjeblikkeligt.
 • Misbrug af medlemskabet, eller en adfærd der kan påvirke foreningens omdømme i negativ retning medfører bortvisning.
 • Dokumentation for medlemskab skal gives til personalet på forespørgsel.
 • Skift til indendørsfodtøj inden du går ind i træningsområdet. Nægtes dette kan det medføre bortvisning.
 • Brug håndklæde i maskinerne.
 • Håndvægte, vægtskiver og andre redskaber skal lægges på plads efter brug.
 • Nødudgangene må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde.
 

Beskrivelse af medlemskab

Der er forskellige typer af medlemskab til Svømmeklubbens fitnessafdeling, HSK fitness.

Medlemskab giver adgang til HSK fitness i Haderslevhallen, Clausensvej 1.
Instruktion til træning/kost kan bestilles via opslagstavlen i HSK fitness (den gule).

Periodevis vil der være forskellige former for holdtræning - hold øje med den gule opslagstavle eller vores Facebookside "HSK Fitness" (www.facebook.com/hskfitness) 
 
Holdbeskrivelser
 


HSK fitness for alle
For alle, der er interesseret i at dyrke fitness eller styrketræning

HSK fitness for medlemmer
Fitness for SVØMMERE i HSK, medlemmer af TRI 2000, HS6100, Haderslev Idrætsforening og FORÆLDRE til svømmere.
Du skal opfylde minimum ét af ovennævnte krav, for at tilmelde dig dette hold!
 

 

HSK fitness for familier.
Medlemskab for familier, dækker hele husstanden (de der bor på adressen). Børn under 15 år skal være i følge med en voksen.

HSK fitness for studerende
Super tilbud til alle med et studiekort.

HSK fitness for UC Syd

Et tilbud til ansatte og studerende på UC Syd

HSK fitness for Ældresagen
Et medlemskab for medlemmer af Ældresagen.
Der kan trænes alle dage fra kl. 5:00 til 23:00 


 
 

 

Sponsorer