HSK-Fitness

HSK-Fitness er en afdeling af Haderslev Svømmeklub og klubben har en vision, som i den meget korte version kan udtrykkes ved:  ”Haderslev Svømmeklub - sundhed, glæde og udvikling”

Vi ønsker at hjælpe svømmeklubbens medlemmer til at få et sundere liv og et øget velvære, og derved være med til at forbedre medlemmernes livsstil og levevilkår.

HSK-Fitness er beliggende i Haderslevhallen, Clausensvej 1, 6100 Haderslev.

HSK Fitness har åbent HELE ÅRET. Sæsonen slutter 30/06. Ny sæson pr. 01/07

Der er kun adgang med gyldigt nøglekort. Nøglekort udleveres i receptionen i UC Syd, Lembckes vej 7B. Receptionens åbningstider: mandag til fredag 8:00 - 13:00.

Alle kan købe et medlemskab af HSK-Fitness - også selvom du ikke er svømmer. Vi kalder det HSK-Fitness for alle!

Tilmeldingen er gældende indtil 1/7.Det er muligt at dele betalingen over 2 rater ved tilmelding før 1/12. (2. rate forfalder 1/12)

Har du spørgsmål til HSK-Fitness så kontakt os gerne på mail  Kontakt HSK fitness 

 

Holdbeskrivelser og priser
 • HSK-fitness for alle (Kr. 1650,-)

         For alle, der er interesseret i at dyrke fitness eller styrketræning

 • HSK-fitness for svømmeklubbens medlemmer (Kr. 1050,-)
  Fitness for SVØMMERE i HSK, medlemmer af TRI 2000, HS6100, Haderslev Idrætsforening og FORÆLDRE til svømmere.
  Du skal opfylde minimum ét af ovennævnte krav, for at tilmelde dig dette hold! 
 • HSK-fitness for familier (Kr. 2850,-) der udleveres 2 medlemskort
  Medlemskab for familier, dækker hele husstanden (de der bor på adressen). Børn under 15 år skal være i følge med en voksen.
 • HSK-fitness for sponsorer   
 • Tilbud Haderslev svømmeklub har til sponsorer, om brug af fitness- og styrketræningsfaciliteterne i Haderslevhallen. I  bemærkningsfeltet skrives hvilket sponsorat tilmeldingen vedrører.
 • HSK-fitness for studerende (Kr. 1200,-)
  Super tilbud til alle med et studiekort.
 • HSK-Fitness for UC-Syd (Kr. 1050,-)

        Et tilbud til ansatte og studerende på UC Syd Haderslev

 • HSK-fitness for Ældresagen (kr. 1300,-)

        Et medlemskab for medlemmer af Ældresagen.
 

BEMÆRK! der kan trænes alle dage fra kl. 05:00 til 23:00 

Det er ikke tilladt at lukke personer uden medlemskab ind til træning. Det betragtes som misbrug af dit medlemskab.
 

 Alle medlemmer af HSK-Fitness tilbydes 
 • Forebyggelses- og vedligeholdelsestræning
 • Gratis personligt træningsprogram, træningsvejledning og ernæringsvejledning.
 • Gratis opfølgning af træningsprogram, og opfølgende vejledning efter behov.
 • Ubegrænset fri træning i fitness inden for centerets åbningstider.
 • Træning i et sikkert miljø.

Vores instruktører er faglige kompetente, der løbende følger uddannelse på fitness- og sundhedsområdet. Vi samarbejder med UC-Syd Haderslev og har instruktører fra henholdsvis fysioterapi-, ernæring & sundheds- og idrætslærerstudiet.

Vi har desuden tilknyttet en diabetes-sygeplejerske og udbyder periodevis holdtræning for diabetesramte
 I HSK-Fitness findes der løbebånd, cykler, romaskine, cross-trainer samt en mængde andre redskaber.

Fitness og styrketræning i HSK-Fitness, kan fås til meget konkurrencedygtige priser.

Medlemskab       

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre. Ændringer i persondata som navn, adresse, bank og kontonummer skal meddeles Haderslev Svømmeklub ved at du opdaterer din profil på klubbens hjemmeside www.haderslevsvommeklub.dk 

Indmeldelse 

Indmeldelse foregår på klubbens hjemmeside. Ved indmeldelse sker betaling automatisk og man modtager en kvittering på mail. Nøglekort udleveres mod depositum, i receptionen på UC-Syd Haderslev. Lembckes vej 7B. Receptionens åbningstider: mandag til torsdag 8:00 - 15:00, fredag 8:00 - 14:00.


 

Medlemskort

 Mister eller beskadiger et medlem sit nøglekort, skal man kontakte Receptionen ved UC-Syd Haderslev, for at få udstedt en ny - mod depositum.


Bindingsperiode 

Aftalen er bindende for den valgte periode. Der kan ikke betales månedsvis


Pause i medlemskab  

Du kan ikke stille dit medlemskab i bero.


Umyndige medlemmer 

For medlemmer under 18 år, foregår al træning under forældrenes/værges ansvar. Medlemmer under 15 år må kun træne i tilstedeværelse af en voksen.


Helbredstilstand

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør benytte sig af tilbud om kyndig vejledning af en af HSK Fitness' instruktører.


Værdigenstande

HSK-Fitness bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri og tingskade. Så opbevar værdigenstande, hvor du kan se dem eller lad dem blive hjemme.


Doping 

HSK-Fitness er naturligvis medlem af Anti-Doping Danmark. Det betyder, at et medlem af HSK-Fitness er forpligtet til at lade sig teste for doping. Nægter et medlem at lade sig teste, - uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning. En positiv prøve medfører en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle centre, der er tilknyttet Anti-Doping Danmark. Se i øvrigt klubbens alkohol- og misbrugspolitik under fanen "om klubben".Bortvisning af medlem 

Misbrug af HSK-Fitness centret medfører bortvisning. Bortvisning finder sted ved at lukke personer uden medlemskab ind til træning, ved brug eller salg af muskelopbyggende eller andre ulovlige stoffer. Bortvisning finder sted ved adfærd eller handling, der strider mod klubbens ånd eller påvirker dens omdømme i stærkt negativ retning. Ved bortvisning ophører medlemskabet automatisk, og der ydes ingen tilbagebetaling af kontingent.


Ordensregler 

Ordensregler samt anvisninger fra HSK-Fitness personalet skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre.

HSK-Fitness er medlem af Anti-Doping Danmark. Et medlem af HSK-Fitness er forpligtet til at lade sig teste for doping. Nægtes dette bliver det betragtet som en positiv prøve og medfører, at medlemskabet ophører øjeblikkeligt.

Misbrug af medlemskabet, eller en adfærd der kan påvirke foreningens omdømme i negativ retning, medfører bortvisning.

Dokumentation for medlemskab skal gives til personalet på forespørgsel.

Skift til indendørsfodtøj inden du går ind i træningsområdet. Nægtes dette kan det medføre bortvisning. Brug håndklæde i maskinerne. Håndvægte, vægtskiver og andre redskaber skal lægges på plads efter brug.

Nødudgangene må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde.


Beskrivelse af medlemskab

Medlemskab efter afhentning af nøglekort ved UC-syd Haderslev, giver adgang til HSK-fitness i Haderslevhallen, Clausensvej 1.
Instruktion til træning/kost kan bestilles via opslagstavlen i HSK- fitness (den gule).Periodevis vil der være forskellige former for holdtræning - hold øje med den gule opslagstavle eller vores Facebookside "HSK Fitness" (www.facebook.com/hskfitness

Hold i dag

Instagram

Sponsorer